Proje Hakkında

Proje, belirlenen EÜAŞ hidroelektrik santrallerinde (HES) enerji verimliliği iyileştirmelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje, türbinlerde performans bozulmalarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, enerji verimliliği analizi, gerekli rehabilitasyon çalışmalarının ve bunların tahmini maliyetinin belirlenmesi gibi çalışmaları kapsamaktadır. Proje ile 14 HESin ziyaret edilerek enerji verimliliği konusunda değerlendirilmesi planlanmaktadır.