Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2013 Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği

Paydaşlar: EÜAŞ, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası

Yüklenici: Hatch Ltd.

Başlangıç Tarihi: 16 Kasım 2018

Bitiş Tarihi: 18 Mayıs 2020